За нас

За Ейч Ел Би България

 • Специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители под №017

 • Компанията е основана през 1999г. като „Биекс Одит“globe

 • През месец Юни 2008г. компанията бе приета за член на “HLB International” – международна мрежа на одиторски и консултантски компании, създадена през 1969г.

 • Мрежата включва фирми-членки в над 100 държави, които колективно имат 14 000 служители в 480 офиса


   Нашите конкурентни предимства

 • Дългосрочни и успешни бизнес партньорства

 • Екип с дългогодишен опит (4-ма ДЕС), одитираме портфейл клиенти с консолидирани активи на стойност 4,9 милиарда лева и приходи в размер на 1.7 милиарда лева

 • Значителен опит в одит на холдингови и публични дружества (одитираме 19 консолидирани финансови отчети, от които 5 на публични компании)1

 • Гарантирано качество на международно ниво при запаване на индивидуален подход към клиента

 • Гарантирана конфиденциалност не само на думи

 • Оптимално съотношение „цел-качество“


x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy