Студент на ВУЗФ грабна призовото място в 12-ото издание националния конкурс „Млад одитор“ 2023 г.

На 21 юни 2023 г. във ВУЗФ се проведе официалната церемония по награждаване на победителите в 12-тото издание на Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор” за 2023 г. Големият победител в тазгодишното издание на конкурса е Кристалина Крумова, магистър във Висшето училище по застраховане и финанси, специалност “Счетоводство, одит и корпоративен анализ”. Наградата, в размер на 2000 лв. за финансиране на обучение във висше училище в България, учредена от одиторски дружества “Ейч Ел Би България” и “Захаринова Нексиа”, й беше връчена от г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор.

Победителят получава и право на едномесечен стаж в някое от двете одиторски дружества. “Млад одитор” е единственият национален конкурс, целящ да популяризира одиторската професия сред младите хора в България, както и да подчертае ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло. Той се организира за 12-а година от ВУЗФ и одиторските дружества “Ейч Ел Би България” и “Захаринова Нексиа”.

Официалната церемония на конкурса “Млад одитор” стартира с приветствени слова на проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, Стойчо Милев, управител на “Ейч Ел Би България” и Негово Преосвещенство Браницки епископ Пахомий, ректор на Софийската духовна семинария.

Второто място в тазгодишното издание на конкурса спечели Стефани Петкова, студент във Висшето училище по застраховане и финанси. Тя получи стипендия в размер на 1000 лв., учредена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, за обучение във висше училище в страната, както и възможност за едномесечен стаж в одиторските компании “Ейч Ел Би България” или “Захаринова Нексиа”.

Третото място отиде при Татяна Претъргова, студент в Бургаски свободен университет. Тя спечели стипендия в размер на 500 лв., учредена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, за обучение във висше училище в България, както и възможност за едномесечен стаж в някоя от двете одиторски компании. Наградата й беше връчена от г-н Бойко Костов, председател на ИДЕС.

Тримата призьори получиха и специално изработени плакети. На церемонията бяха присъдени и 2 специални награди на участниците с най-оригинални идеи при решаване на казусите.

Първата специална награда беше връчена на Мерхат Осман от ВСУ “Черноризец Храбър” – Варна от г-жа Горица Грънчарова-Кожарева, председател на Сметната палата. Втората специална награда – годишна стипендия в размер на 20% от таксата за обучение в магистърските програми на ВУЗФ, спечели Несрин Неджиатиева от ВУЗФ. Наградата й беше връчена от зам.-ректора на висшето училище проф. д.н. Евгени Евгениев.

Тази година в конкурса “Млад одитор” се включиха над 50 студенти от 12 университета в страната. До втория етап, решаването на тест, бяха допуснати 25 участници, а до третия етап – решаването на казус, достигнаха издържалите теста с над 50% верни отговора. За първа година бяха раздадени и специални сертификати за много добре представяне на всички участници, достигнали до третия етап на конкурса.

 

В последните години конкурсът доказа своята значимост и въздействие върху студентите, както и необходимостта от по-тесни връзки между университетите и бизнеса, което е от голяма полза за младите хора.

Основни партньори на конкурса са Сметната палата на Република България, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

Церемонията по награждаването във ВУЗФ беше уважена от редица официални гости от държавните институции, финансовия, застрахователния и одиторския елит, преподаватели от висшите училища в страната, студенти. Сред официалните гости бяха г-жа Горица Грънчарова-Кожарева, председател на Сметната палата на Република България, Негово Преосвещенство Браницки епископ Пахомий, ректор на Софийската духовна семинария, г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, г-н Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, г-н Владимир Савов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, г-жа Весела Караиванова-Начева, подуправител на Националния осигурителен институт, г-н Генко Николов, главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, г-н Стефан Белчев, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, г-жа Стефка Стоева, бивш конституционен съдия и др.

Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy