Стартира петото издание на конкурса „Млад Одитор“

март 9, 2016

Стартира петото издание на конкурса „Млад Одитор“

Право да участват като състезатели имат всички студенти, които се обучават в специалностите финанси, счетоводство и контрол на всички висши учебни заведения в България и чужбина

Петото издание на националния конкурс за студенти  „Млад одитор“ започва на 14 март. Целта на състезанието е да популяризира одиторската професия сред младите хора в България, както и да подчертае значимостта на одита за бизнеса и неговите партньори.

Организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно със специализираните одиторски  компании „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.

Право да участват като състезатели имат всички студенти, които се обучават в специалностите финанси, счетоводство и контрол на всички висши учебни заведения в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават. Конкурсът се провежда на български език.

По случай петата годишнина на конкурса организаторите на „Млад одитор – 2016“ ще се постараят да го направят още по-интересен, полезен и запомнящ се за неговите участници и гости.

И тази година наградите ще бъдат все така предизвикателни. Предвиждат се парични награди за отличилите се участници на 1-во, 2-ро и 3-то място, както и възможността  да стажуват във водещи одиторски предприятия. Организаторите ще осигурят и три специални награди за 4-то, 5-то и 6-то място. По този начин целят да мотивират и стимулират повече студенти, които са взели участие в конкурса и са доказали възможностите си.

Състезанието ще премине в 3 етапа:

Първи етап – Регистрация

Желаещите да участват могат да се регистрират в периода 14 март – 03 април 2016 г. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на конкурса –  http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, за времето от 4 до 8 април 2016 г. всеки участник ще получи на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата „Млад одитор“.

Втори етап – Тест

Тестът ще бъде отворен за решаване от 00:00 ч. на 11 април 2016 г. до 23:59 часа на 24 април 2016 г.

Всеки участник, решил теста с над 60% верни отговори, се допуска до следващия етап от състезанието.

В момента на приключване на теста всеки участник получава автоматичен отговор от системата дали е допуснат до третия етап.

Трети етап – Казуси

Казусите ще бъдат достъпни в онлайн платформата  в периода 09 май – 22 май 2016 г. Всеки допуснат участник използва потребителското име и паролата си от вече направената регистрация.

Окончателните резултати и победителите ще бъдат обявени на официалната церемония по награждаването, която ще се състои на 8 юни 2016 г. в сградата на ВУЗФ.

Повече информация за конкурса можете да намерите на уеб страницата: http://mladoditor.vuzf.bg/.

За конкурса „Млад одитор:

Идеята за конкурса „Млад одитор“ се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота сред младите хора каква е ролята на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

В миналогодишното издание на конкурса участие вземат над 99 студенти от 10 висши учебни заведения в страната. Най-много регистрирани участници има от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София (32), следвани от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов (19) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София (18). До втория етап – тест, са допуснати 81 участници, от които 33 мъже (41%) и 48 жени (59%). Третия етап –  решаването на казус, достигат издържалите теста с над 60% верни отговори. Темата на казуса, по който разсъждават всички участници в конкурса, е „Одиторски процедури за проверка на имоти, машини, съоръжения и оборудване“.

Първата награда е присъдена на Георги Стоянов от УНСС, а втора – на Мартин Стоев от ВУЗФ. Третото място е отредено за Анита Емилова от ВУЗФ, която получава възможността за стаж за срок от 1 месец в „Ейч Ел Би България“ и след изтичането му й е предложено да продължи да работи в компанията на длъжност, която заема и до момента.  Това е доказателство за ползата и ефективността от участие в „Млад одитор“ и гаранция за бъдещи успехи.

Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy