Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор“

март 25, 2015

Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор“ се организира от 2012г. от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.

Организаторите се стремят чрез състезанието да популяризират одиторската професия сред младите хора, както и да акцентират върху ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло. За победителите са учредени стипендии и стажове от компаниитe-организатори на състезанието.

Повече информация може да се намери на уеб страницата на конкурсаmladoditor.vuzf.bg

Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy