За нас

ДЪРЖАВИ 150 ОФИСИ 700 СЛУЖИТЕЛИ 25000 ГЛОБАЛНО КЛАСИРАНЕ 12

HLB Bulgaria

За Ейч Ел Би България

Специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители под №017
Компанията е основана през 1999г. като „Биекс Одит“globe
През месец Юни 2008г. компанията бе приета за член на “HLB International” – международна мрежа на одиторски и консултантски компании, създадена през 1969г.
Мрежата включва фирми-членки в над 100 държави, които колективно имат 14 000 служители в 480 офиса

Нашите конкурентни предимства

Дългосрочни и успешни бизнес партньорства
Екип с дългогодишен опит (4-ма ДЕС), одитираме портфейл клиенти с консолидирани активи на стойност 4,9 милиарда лева и приходи в размер на 1.7 милиарда лева
Значителен опит в одит на холдингови и публични дружества (одитираме 19 консолидирани финансови отчети, от които 5 на публични компании)1
Гарантирано качество на международно ниво при запаване на индивидуален подход към клиента
Гарантирана конфиденциалност не само на думи
Оптимално съотношение „цел-качество“

Контакт с нас
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy