Асоциация на Българските Застрахователи (АБЗ) съвместно с одиторски дружества Захаринова Нексиа ООД и Ейч Ел Би България ООД организираха Семинар на тема „МСФО 17 Застрахователни договори“

април 8, 2019

На 08 февруари 2019г., в конгресен център Глобус се проведе семинар на тема „МСФО 17 Застрахователни договори“, организиран от Асоциация на Българските Застрахователи (АБЗ), съвместно с одиторски дружества Захаринова Нексиа ООД и Ейч Ел Би България ООД.

В семинара взеха участие над 70 представители на застрахователни дружества, членове на Асоциация на Българските Застрахователи (АБЗ), както и представители на Комисия за финансов надзор.

Лектори на семинара бяха Татяна Битунска и Станислав Войновски – актюери с богат опит в областта на застраховането. Те запознаха участниците с концепцията на МСФО 17 и очакваното влияние, което ще има прилагането му върху отчитането в застрахователния сектор. Бяха обсъдени и промените, свързани с предстоящото едновременно въвеждане на МСФО 17 и МСФО 9 „Финансови инструменти“. Бяха представени и основните принципи на МСФО 9 и специфични модели за измерване.

Семинарът предостави възможност на експерти и ръководители от застрахователния сектор в България да повишат квалификацията си и да споделят мнения и очаквания за развитието на бизнеса и свързаните с него регулации.

 

Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy